Rozwój wysokiej jakości zaczyna się od nowa |Firma Gitane organizuje spotkanie mobilizacyjne po Święcie Wiosny 2023

Na początku nowego roku wszystko się odnawia.Aby zachęcić wszystkie kadry i pracowników do aktywnego udziału w zadaniu docelowym 2023 z pełnym stanem psychicznym i rytmem startu i sprintu oraz promować wielki postęp i rozwój firmy.30 stycznia firma Gitane zorganizowała spotkanie mobilizacyjne na rozpoczęcie Festiwalu Wiosny 2023.Li Gang, sekretarz Komitetu Partii i przewodniczący rady dyrektorów, wygłosił przemówienie mobilizacyjne zatytułowane „Staraj się przyspieszyć i dążyć do wysokiej jakości rozwoju Gitane”, z udziałem liderów kompanii, średniego szczebla, kadr rezerwowych i kluczowy personel.

微信图片_20230213154206
Li Gang przeprowadził mobilizację klasową wokół trzech aspektów: dlaczego powinniśmy dążyć do promowania wysokiej jakości postępu i rozwoju Gitane, głęboko zrozumieć konotację wysokiej jakości rozwoju Gitane i wykorzystać ciężką pracę do promowania wysokiej jakości rozwój Gitane.
Li Gang zwrócił uwagę, że wysoka jakość jest jedyną drogą do rozwoju Gitane. Tylko poprzez wysokiej jakości rozwój, aby przebić się i poradzić sobie z niepewnością zewnętrznego środowiska z pewnością wysokiej jakości rozwoju, możemy osiągnąć wielki postęp i rozwój.Na obecnym etapie wysokiej jakości rozwój Gitane musi być zarówno jakościowy, jak i ilościowy, przestrzegać zarówno poprawy jakościowej, jak i wzrostu ilościowego, dążyć do postępu w stabilności, a nie szukać stabilności bez postępu.Powinniśmy dogłębnie uchwycić specyficzne konotacje wysokiej jakości rozwoju Gitane, wykorzystać działanie, praktyczną pracę, zarządzanie procesami, szczupłe zarządzanie, entuzjazm, determinację i cierpliwość, aby podnieść te wskaźniki wysokiej jakości z obecnego poziomu na poziom doskonały, poziom doskonały i doskonały poziom, aby osiągnąć wysoką jakość długoterminowego rozwoju Gitane.
Koncentrując się na tym, jak wykorzystać ciężką pracę do promowania wysokiej jakości rozwoju Gitane, Li Gang podkreślił, że najpierw powinniśmy trzymać się + skupić się na dziedzinie elektrycznego stopu grzewczego.Skoncentruj się na głównej działalności badawczo-rozwojowej i produkcji stopów elektrotermicznych oraz zbuduj mocną i trwałą fosę Gitane z trudnością badań i rozwoju oraz produkcji, a także buduj zalety i konkurencyjność produktów i branż z wytrwałością i koncentracją na stawanie się profesjonalistą i ekspertem, budowanie siły cenowej i siły dyskursu w branży oraz budowanie rdzenia konkurencyjności przedsiębiorstw.
Po drugie, zawsze powinniśmy stosować się do napędu na dwa koła innowacji w zarządzaniu + innowacji naukowych i technologicznych.Innowacje naukowe i technologiczne stworzą stabilne produkty wysokiej jakości.Konieczne jest unowocześnienie procesu, linii produkcyjnej i procesu, poprawa wydajności produkcji, jakości produktów i efektywności energetycznej produktów;Lean management, optymalizacja organizacyjna, małe zmiany i małe zmiany, pamięć organizacyjna i gromadzenie doświadczeń, budowanie konsensusu, spójność, innowacyjność i transformacja, tworzące systematyczną i wszechstronną konkurencyjność.
Po trzecie, powinniśmy stosować się do zasady kontrola + zachęty.Powinniśmy przestrzegać ustanowienia systemów, procesów, mechanizmów i standardów stosowalności i łatwości użytkowania.Powinniśmy zarządzać zgodnie z prawami, regulacjami i regulacjami.Powinniśmy używać różnych form, takich jak komunikacja, koordynacja, afirmacja, pochwała, edukacja, zachęta, reklama, nagroda, ocena, szkolenie, kultywacja i dalsze badania, aby stymulować witalność, siłę psychiczną, siłę woli i siłę psychiczną kadr i pracowników, urzeczywistnić przemianę „pasywnej” kontroli tylko w „aktywną” motywację i pobudzić wszystkich do odwagi, zapału, ciężkiej pracy, kreatywności, innowacyjności i subiektywnej inicjatywy.
Po czwarte, powinniśmy przestrzegać orientacji rynkowej i orientacji na klienta.Wszystkie kadry i pracownicy powinni mocno budować świadomość rynku, kierować popytem rynkowym, popytem rynkowym i presją rynkową, mieć wrażliwość rynkową i super-wyczucie, a nie wgląd w rynek, aktywnie i z wyczuciem wychwytywać nowe zmiany i wymagania rynku, opracowywać nowe technologie i produkty, wychodzić naprzeciw rynkowi popyt z wyprzedzeniem i wiodący popyt na rynku;Powinniśmy mieć wiarę w jakość, szanować jakość, działać ostrożnie, wytwarzać produkty wysokiej jakości, wykorzystywać nowe technologie, nowe produkty i wysokiej jakości produkty ze stalowych kwiatów, aby rozwijać nowe rynki i nowych klientów, konkurować o giełdę i zmieniać starych klientów konkurentów w ich własnych nowych klientów, tak aby wzrost rynku.
Po piąte, powinniśmy wykorzystać okazję do pełnego przyrostu.Jeśli chcemy wykorzystać szansę, jaką daje krajowy rozwój czystej energii i dokonać odpowiedniego przyrostu, jeśli chcemy zagrać w pierwszym meczu i przejąć inicjatywę, musimy pomyśleć „wcześniej” i „szybko”.Powinniśmy przyspieszyć napełnianie i napełnianie sprzętu tak szybko, jak to możliwe, aby utworzyć zdolność produkcyjną;Należy zwrócić uwagę na stworzenie i wdrożenie kompletnego zestawu zoptymalizowanych planów organizacyjnych dla zwiększenia trójfazowej wytopu stali, zwiększenia oczyszczonej wlewki, zdolności walcowania i wyżarzania, dodatkowej połowy do jednej zmiany dużego rozmiaru oraz zwiększenie mocy produkcyjnych drutu grubego i cienkiego;Przyspieszyć promocję automatyzacji linii produkcyjnych;Modernizacja procesu pod kątem problemów z jakością i punktów krytycznych;Popraw wysoką jakość i stabilną wydajność systemu;Popraw przetwarzanie komponentów i zdolność produkcyjną filamentu.
Po szóste, uchwycić zdolność do poprawy nosa.Powinniśmy podejmować wiele działań w tym samym czasie, skupiać się na poprawie zdolności i jakości kadr i personelu oraz kultywować zespół kadrowy, który „rozumie zarządzanie, jest dobry w zarządzaniu, chce coś robić i jest dobry w robieniu rzeczy”.Powinniśmy wzmacniać edukację ideologiczną, wzmacniać kierownictwo budowania partii, zwracać uwagę na edukację teoretyczną, pogłębiać edukację ideałów i przekonań oraz doskonalić ideową sferę kadr, stan psychiczny ich działania i endogenną motywację ich pracy;Ustanów jasne wytyczne i poprowadź wiatr odpowiedzialności;Używaj dobrze pałeczki badania i oceny;Wykuwaj doskonałe umiejętności i umożliwiaj ludziom podejmowanie odpowiedzialności;Konieczne jest wejście w głąb pola i spacery w celu zarządzania;Kieruj się zasadą, że czołowe kadry idą na mównicę, aby promować naukę poprzez mówienie.
Komitet Partii Spółki wzywa do:
Plan na rok to wiosna.Ludzie ciężko pracują, a wiosna przychodzi wcześnie.Na początku Święta Wiosny powinniśmy natychmiast przywrócić nasz status, chwytać każdy dzień, działać szybko, wykorzystywać czas i sposobność z bojowym nastawieniem, bez zwłoki ciężko pracować, organizować wszystkich członków, kadry i sztaby Partii oraz realizować zdeterminowane docelowe zadania.Członkowie partii i kadry wszystkich szczebli powinni nie tylko dowodzić, ale także wychodzić do walki.Powinni budować mosty między górami a rzekami.Powinni być dobrzy w badaniu i studiowaniu.Powinni być dobrzy w przeprowadzaniu sekcji wróbli, podsumowywaniu doświadczeń i zagłębianiu się w zarządzanie oddolne.Powinni znaleźć sposoby na zmobilizowanie entuzjazmu i kreatywności personelu i pracowników, poprowadzić wszystkich do aktywnego uczestnictwa, mieć motywację do podejmowania prób i pewność siebie, aby to robić, przyczyniać się do rozwoju wysokiej jakości i wnosić wkład w wysokiej jakości rozwój.
Po spotkaniu mobilizacyjnym wszyscy mówili, że otwierająca przemowa mobilizacyjna jeszcze bardziej wzmocniła naszą pewność siebie i determinację do osiągnięcia wielkiego postępu i rozwoju firmy i była zachęcona.Jako punkt wyjścia przyjmiemy spotkanie mobilizacyjne, będziemy aktywnie dążyć do przodu, zakotwiczyć cele rozwojowe i ze wszystkich sił dążyć do przełomów.Z bojową postawą „sprintu na początku i decydującej bitwy na początku roku” podejmiemy inicjatywę, aby powrócić na naszą pozycję i dodać sobie otuchy, aby zapewnić dobry start.

微信图片_20230213154151


Czas postu: 13-02-2023