Drut ze stopu Invaru o wysokiej wytrzymałości

  • Drut ze stopu Invaru o wysokiej wytrzymałości

    Drut ze stopu Invaru o wysokiej wytrzymałości

    Stop inwaru 36, zwany także stopem inwaru, jest stosowany w środowisku wymagającym bardzo niskiego współczynnika rozszerzalności.Punkt Curie stopu wynosi około 230 ℃, poniżej którego stop jest ferromagnetyczny, a współczynnik rozszerzalności jest bardzo niski.Gdy temperatura jest wyższa niż ta temperatura, stop nie ma magnetyzmu, a współczynnik rozszerzalności wzrasta.Stop jest używany głównie do produkcji części o przybliżonej stałej wielkości w zakresie wahań temperatury i jest szeroko stosowany w radiu, instrumentach precyzyjnych, instrumentach i innych gałęziach przemysłu.